Pogoji in pravila uporabe

NAGRADNA IGRA

1. Pogoji in pravila uporabe

Organizator nagradne igre “Ortodont Koper – Nagradna Igra”, je Ortodont Koper, Vojkovo nabrežje 3, 6000 Koper (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra poteka od 25. novembra pa do vključno 1. decembra 2021 do 23:59 ure na uradni strani Ortodont Koper na naslovu www.facebook.com/ortodontkoper.

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

2. Potek nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (razen s.p.-ji), ki v obdobju trajanja nagradne igre sodelujejo s prijavo na le to. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec v nagradni igri pod objavo nagradne igre na platformi Facebook opravi zahtevano nalogo. Šteje se, da s prijavo na nagradno igro posameznik pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

3. Postopek izbire zmagovalca

Zmagovalec nagradne igre bo izžreban izmed vseh sodelujočih v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo 02.12.2021.

4. Nagrada

Nagrada: Ortodontski pregled, digitalno skeniranje zob, analiza in načrt ortodontske obravnave.

5. Obveščanje nagrajencev, in oblika izplačila nagrade

Nagrajenec bo z imenom in priimkom označen v objavi na Facebooku in Instagramu na dan žreba, torej 02. 12. 2021. Nagrajenec bo pozvan, da se javi v zasebnem sporočilu prek platforme Facebook.

Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade podpisati potrdilo o prevzemu nagrade. V kolikor nagrajenec ne posreduje podatkov za prevzem nagrade v roku 7 dni, ima organizator pravico ponoviti žreb pod enakimi pogoji in nagrado podeliti drugemu izžrebancu.

Skladno z Zakonom o dohodnini ter Zakonom o davčnem postopku mora nagrajenec za prevzem nagrade organizatorju predložiti na vpogled osebni dokument, posredovati telefonsko in davčno številko . Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Izžrebancu se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Organizator nagradne igre bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajenca.

 

6. Zasebnost in varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Ortodont Koper, Vojkovo nabrežje 3, 6000 Koper.

Osebni podatki, ki jih s sodelovanjem v nagradni igri posredujete upravljavcu, se bodo obdelovali izključno za namene izvedbe nagradne igre (kontaktiranje izžrebanih oseb, ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, javna objava nagrajencev na Facebook strani Ortodont Koper). Podatki o sodelujočih se bodo hranili do zaključka nagradne igre, medtem ko se bodo podatki o nagrajencu v nagradni igri hranili še 10 let po datumu izvedbe nagradne igre v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi.

Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno, s sodelovanjem pa soglašate z obdelavo osebnih podatkov za zgoraj zapisan namen. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je do preklica izvajala. V primeru, da podatkov ne podate ali soglasje prekličete, ne morete sodelovati v nagradni igri.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora. Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko podate preko elektronske pošte na naslov ortodont@t-2.net. Če menite, da so vam z obdelavo podatkov kršena določila na področju varstva osebnih podatkov, lahko podate tudi pritožbo Informacijskemu pooblaščencu.

Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov. Podatkov o sodelujočih v nagradni igri upravljavec ne bo posredoval tretjim osebam, medtem ko se podatki o nagrajencu posredujejo Finančni upravi RS.

7. Ostale določbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Ortodont Koper, Vojkovo nabrežje 3, 6000 Koper ter vsa z njim povezana podjetja in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične in pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Nagradna igra ni na noben način povezana s platformama Facebook in Instagram. Facebook in Instagram ne izvajata, ne prirejata in nista pokrovitelja nagradne igre. Facebook in Instagram sta izvzeta iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre.

8. Veljavnost pravil

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade ter udeležence, ki z oddajo prijave k sodelovanju v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Za dodatne informacije se lahko zainteresirani obrnejo na ortodont@t-2.net.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.